© GSSI 2013 GSS Mediation verleent diensten op het gebied van mediation (conflictbemiddeling), een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken als een van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten. Dus, bemiddeling met het doel het  gezamenlijk door partijen zelf oplossen van een geschil, met behulp van een neutrale derde, de bemiddelaar, de mediator. Het doel van conflictbemiddeling is niet een oplossing waar alle partijen 100% enthousiast over zijn (zou wel mooi zijn, maar gebeurt zelden); het doel is slechts een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt. De mediator laat partijen aldus de gang maken van standpunten naar belangen. Deze oplossing wordt standaard neergelegd in een vaststellingsovereenkomst die door de partijen wordt ondertekend. De mediator blijft bewust inhoudelijk op afstand, bewaakt de afgesproken en schriftelijk vastgelegde procedureregels (medioationovereenkomst) en laat daarmee de conflictpartijen hun geschil zèlf oplossen. Bemiddeling is alleen mogelijk als aan de volgende punten voldaan wordt: 1. Twee of meer partijen hebben een geschil dat ze niet (meer) zelf kunnen oplossen. 2. De communicatie tussen de partijen is -soms ernstig- verstoord, zodat een gesprek onmogelijk is geworden. 3. Geen van de partijen is in staat om zijn eigen wens zonder de andere partij te realiseren, ook niet met behulp van een externe autoriteit. 4. Partijen zijn in principe bereid om afspraken te maken met de andere partij. (Als een partij de totale onderwerping of vernietiging van de andere partij wenst en niet met minder genoegen neemt, heeft bemiddeling geen zin.). 5. Er is een bemiddelaar beschikbaar die voor beide partijen aanvaardbaar is. 6. Partijen willen hun conflict niet in de openbaarheid (voor de rechter) brengen